img_6846

 

Korunka deseti ctností Nejsvětější Panny Marie

Nejprve učiníme znamení kříže, následuje Otče náš… a deset Zdrávas..., za každým po slovech Svatá Maria Matko Boží… vyměňujeme jednu ctnost v tomto pořadí:

  1. Nejčistější
  2. Nejmoudřejší
  3. Nejpokornější
  4. Nejvěrnější
  5. Nejzbožnější
  6. Nejposlušnější
  7. Nejchudší
  8. Nejtrpělivější
  9. Nejmilosrdnější
  10. Nejbolestnější

…pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

Sláva Otci ,…. 

Která jsi bez poskvrnění počata byla, oroduj za nás u Boha Otce, jehož Syna jsi porodila. 

Modleme se: Svatý Bože, Neposkvrněným Početím Panny Marie jsi připravil důstojný příbytek svému Synu a pro budoucí zásluhy jeho smrti jsi Ji chránil od každého hříchu, prosíme Tě, dej, abychom na její přímluvu i my přišli k Tobě s čistým srdcem. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, který je Bůh a s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 

 

Neposkvrněné Početí Panny Marie ať je nám spásou a útočištěm