S Neposkvrněnou

Marie je nejlepší učednicí Krista a součástně je naší Učitelkou. Do její školy jsme byli přijati tehdy, když jí Ježíš na kříži svěřil každého z nás . Být Mariiným dítětem znamená, že nasloucháme jejím slovům a sledujeme její postoje, aby víra formovala naše životy.

Jsem připraven jít touto cestou?

Chci být pilným žákem ve škole své Matky a Paní?

Číst dál