Chci se zeptat

Chci se zeptat

Postupně doplňujeme 

 

 •  
  Jak se můžu stát členem vaši kongregace? 

  PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Abyste se mohli stát MARIÁNEM, musíte splnit obecné PODMÍNKY:

  Musíte být mužem živé víry, který má vztah s Bohem a církví,
  Mít rozlišené přesvědčení o povolání k řeholnímu životu a porozumění tomu, co je řeholní život,
  nemít kanonické překážky (podle Kodexu kanonického práva), např. být plnoletý, svobodný,
  mít odpovídající zdravotní stav, být soběstačný, zralý muž (např. bez závislostí),
  mít správnou a přiměřenou motivaci ke vstupu do kongregace.

  PRVNÍ KROK: Kontaktujte někoho z nás viz. kontakt 

   

  Kontakt Praha

  Domkářská 21/1,
  102 00 Praha 10

  Představený vikariátu - P. Karol Matlok MIC
  Mobil: 732 340 081  Napište nebo zavolejte. Pokusíme se najít vhodný způsob, čas a místo setkání.  DRUHÝ KROK: potřebné dokumenty

  Formuláře dokumentů obdrží každý uchazeč od nás. Předáme mu také dopis adresovaný faráři s žádostí o vyjádření ke kandidátovi.

  Dokumenty, které musí uchazeč předložit:

  Žádost o přijetí do kongregace (ručně psaná),
  Životopis,
  Dotazník podle formuláře,
  Křestní list s poznámkou o biřmování,
  Kopie rodného listu z matričního úřadu,
  Maturitní vysvědčení (kandidát na kněze),
  Osvědčení o absolvování minimálně odborné školy (kandidát na bratra),
  Osvědčení o výuce náboženství (poslední),
  Lékařské potvrzení na přiloženém formuláři,
  Osvědčení o mravnosti od faráře,
  3 fotografie pro kandidáty na bratry, 6 fotografií pro kandidáty na klerika.

 •  
  Jak vypadá formace u mariánů?

  Jeden rok postulat

  Jeden rok noviciát 

  Seminář - 6 let (2 roky filosofie, 4 roky teologie) 

 •  
  Máte habit?

  Do roku 1909 měli jsme bíle habity. Po reformě řadu nosíme kněžské kleriky. Podle našich řeholních pravidel, měli bychom se přizpůsobit místním zvykům jaké jsou u kněží v diecézí.  Na začátku roku 2023 kapitula generální rozhodla o návratu k bílým habitům. Podrobnosti se teprve budou řešit. 

 •  
  Co všechno děláte? 

  Podívejte se prosím na odkaz charisma a poslání 

 •  
  Působíte také na Slovensku?

  Působili jsme na několika místech na Slovensku (Drietoma, Trenč. Teplilce, Trenč. Tepla, Omšenie, Klaštor pod Znevom, Dudince, Krupina) ale v současné době nepůsobíme. Nejblíž Slovensku je náš řeholní dům v Brumově-Bylnici, kde také pracuje kněz ze Slovenska P. Emil Gallo MIC. 

 •  
  Existuje III. řád mariánů? 

  III. řád přímo neexistuje ale máme takzvanou Rodinu přátel mariánů (V Polsku - Stowarzyszenie pomocników mariańskich SPM a v USA Marian helpers)

 •  
  Proč se říká, že jste Kongregace kněží mariánů Neposkvrněného Početí Panny Marie? 

  Naše charisma je přímo spojeno s tajemstvím Neposkvrněného Početí Panny Marie. Viz. charisma a poslání 

 •  
  A co boží milosrdenství? 

  Je to důležitý prvek pro všechny mariány. Někteří z nás se hodně přičinili k rozšíření úcty k božímu milosrdenství. Stránky ve Velké Británii  Stránky v USA

 •  
  Můžu se někdy za vámi podívat? 

  Neváhejte se na nás obrátit. Velmi rádi se s Tebou setkáme osobně a zodpovíme na Tvoje otázky.