Blog farnosti

Film o sv. Stanislavovi s českými titulky

Film o sv. Stanislavovi s českými titulky

Nový film o sv. Stanislavu Papčinským - Jak se stát svatým 

Číst dál
NOVÉNA k bl. Jiřímu Matulevičovi

NOVÉNA k bl. Jiřímu Matulevičovi

Letos si připomínáme 95. výročí úmrtí blahoslaveného Jiřího Matulajtise, obnovitele Kongregace kněží mariánů. Níže nabízíme text novény před jeho svátkem.

Číst dál
Před jesličkami objevujeme, že jsme milováni

Před jesličkami objevujeme, že jsme milováni

Před jesličkami objevujeme, že jsme milováni

Papež František

Rok začíná ve jménu Matky Boží. Matka Boží je nejvýznamnější titul Madony. Jedna otázka by však mohla vyvstat: proč říkáme Matka Boží a nikoli Ježíšova Matka? V minulosti někteří požadovali, aby se užívalo pouze to druhé označení, avšak církev prohlásila, že Maria je Matkou Boží. Musíme za to být vděční, protože v tomto výrazu je obsažena zářivá pravda o Bohu i o nás. To znamená, že od chvíle, kdy se Pán skrze Marii vtělil - a potom už navždy - nese naše lidství s sebou. Není už Bůh bez člověka. Tělo, které na sebe Ježíš vzal ze svojí Matky, patří mu také nyní a bude tomu tak vždycky. Říci Matka Boží, nám připomíná, že Bůh je blízký lidstvu jako dítě matce, která jej nosí v lůně.

Číst dál
Ctihodný Sluha Boží o. Kazimierz od sv. Josefa Wyszyński

Ctihodný Sluha Boží o. Kazimierz od sv. Josefa Wyszyński

Ctihodný Sluha Boží o. Kazimierz od sv. Josefa Wyszyński se narodil 19. srpna 1700 na panství Jeziora Wielka na Mazovsku. Při křtu dostal jméno January Franciszek. Jako dvouleté dítě musel s rodinou utíkat před švédskými vojsky, která pustošila Polsko. Po několika letech útěku se rodina Wyszyńských vrátila na svůj majetek. Na přání otce, který přál synovi politickou kariéru, začal František chodit do školy, připravujíc se na práci v královské kanceláři. V té době z neznámých příčin slíbil, že se vydá s poutníky k hrobu sv. Jakuba ve Španělsku.

Číst dál
Noví kandidáte na oltáře z řad mariánů

Noví kandidáte na oltáře z řad mariánů

V současné době probíhá beatifikační proces tří mariánských kandidátů na oltáře. Jsou to: Lotyš, P. Mendriks Jan a dva běloruští kněží, P. Fabian Abrantowicz a P. Andrzej Cikoto. Jsou novým typem mučedníků. Ve dvacátém století vyvinuli teologové a kanonisté nový koncept mučednictví, „ex aerumnis carceris“. Tento termín znamená mučednickou smrt, někdy pomalou, v důsledku mučení, vyčerpání, pronásledování ve vězení nebo v pracovním táboře. Nešlo o náhlou smrt, takže k přímé vraždě pro víru nedošlo. Bylo důležité být připraven přijmout smrt jako výraz nejvyšší víry a utrpení na této úrovni, které vedly ke smrti.

Číst dál
Zázraky na přímluvu sv. Stanislava

Zázraky na přímluvu sv. Stanislava

Svatý Stanislav od Ježíše a Marie Papczynski, zakladatel řádu mariánů se narodil 18. května roku 1631 v Podegrodziu u Starého Sacza. V rodině získal dobrou křesťanskou výchovu.

Číst dál
Služebník Boží Andrzej Cikoto

Služebník Boží Andrzej Cikoto

MUČEDNÍCI KOMUNISMU 

Služebník Boží Andrzej Cikoto 

 

Misijní činnost polských kněží, působících často v extrémně nepříznivých podmínkách totalitního Sovětského svazu, vedla mnohdy k jejich zatčení, uvěznění a pobytu v táborech gulagu. Jedním z mučedníků gulagu je i misionář a Služebník Boží Andrzej Cikoto. 

Číst dál
S Neposkvrněnou

S Neposkvrněnou

Marie je nejlepší učednicí Krista a součástně je naší Učitelkou. Do její školy jsme byli přijati tehdy, když jí Ježíš na kříži svěřil každého z nás . Být Mariiným dítětem znamená, že nasloucháme jejím slovům a sledujeme její postoje, aby víra formovala naše životy.

Jsem připraven jít touto cestou?

Chci být pilným žákem ve škole své Matky a Paní?

Číst dál
Krzysztof Szwernicki MIC

Krzysztof Szwernicki MIC

Marián, Boží člověk, statečný misionář, apoštol Sibiře a anděl vyhnanců – tak nazývali P. Krzysztofa Szwernického lidé, kteří byli nuceni žít na Sibiři jako exulanti – vysídlenci. Dnes o něm můžeme říct, že byl opravdovým apoštolem milosrdenství. Sibiřský exulant Julian Glaubicz – Sabinski o něm napsal: „To je nejpěknější postava ze všech katolických duchovních, kteří v té době sloužili na Sibiři.“ 

Číst dál
Korunka deseti ctností Nejsvětější Panny Marie

Korunka deseti ctností Nejsvětější Panny Marie

Číst dál
Buďme svatí

Buďme svatí

Buďme svatí

Různé cesty ke svatosti 

„Maria si vybrala nejlepší úděl.“ (Lk 10, 42)

Věnujme pozornost laskavému hodnocení dobrého Učitele.  Řekl, že Marie si vybrala nejlepší úděl, nicméně Martu neodsoudil; ačkoli první se angažovala pouze duchovně a Marta se znepokojovala starostmi o mnoho věcí.

Číst dál
1